Lingua Express

TraducerI legalizate notarial a documentelor personale cu LinguaExpress: Respectarea confidențialității și preciziei

Într-o lume în care mobilitatea devine din ce în ce mai importantă, traducerea documentelor personale joacă un rol cheie în asigurarea integrării juridice și sociale. Birou de traduceri LinguaExpress oferă servicii de înaltă calitate pentru traducerea documentelor personale, respectând standardele ridicate de securitate și confidențialitate.

Traduceri legalizate notarial a documentelorde identitate:

Certificat de naștere:

Asigurăm o traducere precisă și corectă a certificatului de naștere, păstrând detalii importante precum numele, datele și locul nașterii.

Carte de identitate:

Traducerea cărții de identitate se face cu o atenție deosebită la detalii, asigurând o potrivire completă a informațiilor cu originalul.

Pașaport străin:

Traducem datele pașapoartelor străine cu accent pe păstrarea informațiilor despre cetățenie, datele de emitere și perioada de valabilitate.

Permis de conducere:

Traducerea permiselor de conducere include transmiterea precisă a informațiilor despre categorii, data emiterii și alte date importante.

Traducerea de documente referitoarela activitatea profesională:

Cartea de muncă:

Oferim traduceri precise ale cărților de muncă, reflectând informații despre locurile de muncă, datele angajării și funcțiile ocupate.

Certificat de pensie:

Traducerea certificatelor de pensie include transmiterea datelor despre perioada de contribuție la pensie și drepturile de pensie.

Adeverință de la locul de muncă:

Garantăm exactitatea traducerilor adeverințelor de la locul de muncă, inclusiv informații despre poziția ocupată și perioada de angajare.

Traduceri legalizate notarial a documentelorreferitoare la activitatea educațională:

Diplomă de absolvire:

Traducerea diplomelor se realizează cu accent pe precizia informațiilor despre educație finalizată.

Diplomă:

Oferim traduceri ale diplomelor, inclusiv informații despre calificări și realizări academice.

Carnet de note:

Traducerea carnetelor de note include transmiterea datelor despre cursurile absolvite și notele obținute.

Adeverință de la instituția de învățământ:

Asigurăm o traducere precisă a adeverințelor de la instituțiile de învățământ, inclusiv informații despre studii curente sau finalizate.

Traduceri legalizate notarial a documentelor emisede autoritățile de stare civilă:

Certificat de căsătorie sau divorț:

Ne asigurăm de o traducere precisă a certificatelor de căsătorie sau divorț, păstrând detaliile privind statutul legal.

Certificat de naștere sau deces:

Traducerea certificatelor de naștere sau deces include transmiterea datelor despre evenimente, date și participanți.

Încredințând traducerea și legalizarea documentelor biroului de traduceri LinguaExpress, vă puteți baza pe exactitatea și confidențialitatea serviciilor prestate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *