Traducerea documentelor și textelor

Atât clienții corporativi, cât și persoanele fizice pot comanda efectuarea și legalizarea notarială a documentelor traduse la biroul nostru de traduceri „Lingua Express”. Noi conlucrăm cu toți notarii din orașul Comrat. Mai mult decât atât, unul din notari își are oficiul într-o clădire cu biroul nostru.

Legalizarea notarială a documentului înseamnă procesul de conferire acestuia a forței juridice pe tot teritoriul Republicii Moldova. Diferite documente pot fi legalizate notarial.

De cele mai dese ori parvin solicitări de a legaliza notarial traducerile unor astfel de acte ca: buletinele de identitate, pașapoarte, certificate, procuri, diplome, permise de conducere, adeverințe, carnete de muncă, extrase, statute, contracte private și corporative, etc.

Traducerile legalizate notarial ale documentelor pot fi necesare persoanelor la mutarea într-un alt stat, plecarea la lucru sau la studii peste hotare, dobândirea sau schimbarea cetățeniei unui alt stat sau pentru obținerea permisului de ședere. Adesea ele sunt solicitate și pentru perfectarea vizei, achiziția bunurilor imobile peste hotare, etc.

Legalizarea notarială a documentelor enumerate poate fi efectuată fără prezența nemijlocită a clientului. Nu e necesar ca dvs. să veniți personal la notar și să stați ore în șir în rând. Noi vom economisi forțele și timpul dvs. Legalizarea semnăturii traducătorului este efectuată de colaboratorii noștri.

Traducerilegalizate notarialîn Moldova

Astăzi, când frontierele dintre țări nu reprezintă obstacole în comunicarea internațională,traducerea documentelor cu autentificare notarială joacă un rol important în menținerea preciziei și legalității traducerii. 

În acest articol, vom examina modul în care birou de traduceri LinguaExpress realizează traduceri legalizate notarial.. , vom explica conceptul de traducere notarială și vom descrie importanța acesteia în contextul juridic.

Ce sunt traduceri legalizate notarial?

Traduceri legalizate notarial sunt traduceri ale documentelor realizate de un specialist calificat și autentificate de un notar. Acest proces garantează că traducerea reflectă exact conținutul originalului și are un statut oficial. Traducerea notarială conferă documentului putere juridică și permite să fie utilizat în procese judiciare, probleme de migrație, operațiuni bancare și alte proceduri oficiale.

Calitatea traducerii:

Echipa biroului de traduceri LinguaExpress înțelege importanța traducerii de înaltă calitate. Traducătorii noștri sunt specialiști cu amplă experiență în diferite domenii, inclusiv în domeniul juridic. Aceștia nu dețin doar abilități lingvistice, ci și înțelegerea tehnică a specificului documentelor traduse. Verificăm cu atenție fiecare traducere pentru a garanta precizia acesteia, conformitatea stilistică și respectarea documentului original.

Recunoașterea legală:

Documentele traduse cu autentificare notarială au un statut înalt de recunoaștere juridică. Acest lucru înseamnă că traducerile respective pot fi utilizate în toate instituțiile oficiale, inclusiv instituții guvernamentale, tribunale, servicii de migrație și bănci. Prin autentificarea traducerii, notarul atestă corectitudinea și conformitatea acesteia cu originalul. Acest lucru conferă documentului putere probatorie și confirmă legalitatea acestuia în fața legislației.

Procesul de traducere notarială:

Când un client se adresează la birou de traduceri Lingua Express pentru o traducerea documentelor, întreprindem următorii pași:

а) Primirea documentului: Clientul ne furnizează documentele originale sau copii autentificate notarial ale documentelor care trebuie traduse.

b) Traducător profesionist: Selectăm un traducător experimentat, ale cărui abilități se potrivesc cel mai bine pentru traducerea acestui tip de documente.

c) Traducerea și editarea: Specialistul realizează o traducere calitativă, care apoi este editată și verificată în privința preciziei și conformității cu originalul.

d) Autentificarea notarială: După editare, traducerea este prezentată notarului, care o autentifică, confirmând astfel corectitudinea și conformitatea cu originalul.

e) Returnarea documentelor către client: După finalizarea traducerii notariale, returnăm clientului documentele traduse, care acum au recunoaștere legală oficială.

Biroude traduceri Lingua Express înțelege importanța traducerii documentelor cu autentificare notarială și oferă servicii profesionale cu garanția calității și preciziei. Traducătorii și notarii noștri calificați lucrează împreună pentru a asigura recunoașterea legală a traducerii și satisfacerea nevoilor clienților noștri. Dacă aveți nevoie de traduceri legalizate notarial,contactați biroul nostru,iar noi vă vom ajuta în acest proces.

Biroul de traduceri „Lingua Express”

Prestăm servicii de traduceri scrise ale documentelor și textelor pe diferite tematici. De asemenea, efectuăm legalizarea notarială a traducerilor și apostilarea documentelor. Profesionalismul și receptivitatea colaboratorilor biroului „Lingua Express”, politica flexibilă de prețuri, abordarea individuală și soluționarea celor mai dificile sarcini sunt acele calități, care garantează clienților noștri o deservire confortabilă și un rezultat calitativ.

Traducătorii companiei lucrează cu texte din domeniul juridic, economic, tehnic și medical. Nivelul și calitatea traducerilor efectuate sunt confirmate prin colaborarea noastră permanentă cu întreprinderile agricole și industriale mari din regiune, cu organele de stat și instituțiile medicale.

De asemenea consultăm gratis cetățenii privind pregătirea diferitor tipuri de documente pentru cetățeni, necesare pentru obținerea permisului de ședere, a cetățeniei sau încheierii căsătoriei. Documentele perfectate cu ajutorul nostru vor corespunde tuturor cerințelor organelor de stat ale Federației Ruse, Bulgariei, României, Turciei, Italiei, etc.

Lăsați-ne o cerere.

Managerii noștri vor lua legătura cu dumneavoastră în cel mai scurt timp!