Zilnic o mulțime de oameni pleacă peste hotare pentru a obține studii, a obține un job mai bun, a se căsători sau pur și simplu pentru a dobândi altă cetățenie și a rămâne cu traiul într-un alt stat. Pentru acest lucru este necesar, în primul rând, de tradus documentele personale, a le legaliza notarial și, în unele cazuri, a le apostila. O muncă astfel de importantă trebuie încredințată doar profesioniștilor cu experiență, care abordează responsabil activitatea sa. Anume din acest motiv biroul nostru de traduceri „Lingua Express” de peste 15 ani este unul dintre cele mai solicitate birouri de traduceri din Comrat.

Care documente personale pot fi traduse în biroul de traduceri „Lingua Express”?

  1. Documentele care stabilesc identitatea: certificatul de naștere, buletinul de identitate, pașaportul pentru străinătate, permisul de conducere.
  2. Documentele care stabilesc activitatea de muncă: carnetul de muncă, legitimația de pensionar, certificatul de la locul de muncă. 
  3. Documentele de studii: atestat, diplomă, carnet de note, certificat de la locul de studii.
  4. Documentele eliberate de organele de stare civilă: certificatul de căsătorie sau de divorț, certificatul de naștere sau deces.
  5. Alte documente: certificatul de cazier judiciar sau alte adeverințe eliberate de organele competente. 

Colaboratorii biroului de traduceri „Lingua Express” vor întocmi traducerea oricărui din documentele sus-menționate, și nu numai, precum și vă vor consulta gratuit în privința tuturor întrebărilor care vă interesează și care nu vă sunt cunoscute. Prestăm servicii de traduceri din/în peste 20 de limbi ale lumii.

Un moment important în traducerea documentelor personale este calificarea cuvenită a traducătorului. Toți traducătorii noștri sunt specialiști înalt calificați, care dețin autorizațiile corespunzătoare emise de Ministerul Justiției al Republicii Moldova, iar în unele cazuri sunt chiar și vorbitori ai limbii.

Multe persoane fizice și juridice, precum și organele de stat adesea au nevoie de traducerea textelor din diverse domenii. Biroul nostru de traduceri „Lingua Express” din Comrat efectuează traducerea textelor din următoarele domenii:

  • Traducere tehnică: desene tehnice, instrucțiuni, certificate tehnice, etc.
  • Traducere juridică: contracte, acorduri, contracte de vânzare-cumpărare și chirie, acorduri de leasing, polițe de asigurare, etc.
  • Traducere medicală: adeverințe medicale, extrase, analize, concluzii medicale, etc.
  • Traducere financiară: documente financiare, rapoarte, facturi, ordonanțe de plată, rezultatele verificărilor de audit, etc.
  • Traducerea paginilor web și a aplicațiilor. 

Aceste tipuri de traduceri sunt calculate în dependență de nivelul de dificultate, precum și de numărul de simboluri.

Biroul de traduceri „Lingua Express”

Prestăm servicii de traduceri scrise ale documentelor și textelor pe diferite tematici. De asemenea, efectuăm legalizarea notarială a traducerilor și apostilarea documentelor. Profesionalismul și receptivitatea colaboratorilor biroului „Lingua Express”, politica flexibilă de prețuri, abordarea individuală și soluționarea celor mai dificile sarcini sunt acele calități, care garantează clienților noștri o deservire confortabilă și un rezultat calitativ.

Traducătorii companiei lucrează cu texte din domeniul juridic, economic, tehnic și medical. Nivelul și calitatea traducerilor efectuate sunt confirmate prin colaborarea noastră permanentă cu întreprinderile agricole și industriale mari din regiune, cu organele de stat și instituțiile medicale.

De asemenea consultăm gratis cetățenii privind pregătirea diferitor tipuri de documente pentru cetățeni, necesare pentru obținerea permisului de ședere, a cetățeniei sau încheierii căsătoriei. Documentele perfectate cu ajutorul nostru vor corespunde tuturor cerințelor organelor de stat ale Federației Ruse, Bulgariei, României, Turciei, Italiei, etc.

Biroul de traduceri „Lingua Express” este o companie verificată de timp și de partenerii noștri din Comrat și alte orașe din sudul Moldovei. Noi suntem partenerul dvs. de încredere în această sferă de servicii.

Lăsați-ne o cerere.

Managerii noștri vor lua legătura cu dumneavoastră în cel mai scurt timp!